A política interesa

Logo desta campaña a moitos quedounos claro que a política interesa máis do que se pensa. Os debates televisados entre os candidatos tiveron audiencias de récord, a prensa e os informativos adicaron moito espazo, ás veces demasiado, a seguir as caravanas electorais, e dise que a participación o 9-M pode chegar ás cotas do ano 2004. E todo iso a pesares de que esta feira cíclica que estamos a vivir seméllase cada vez máis ao espectáculo que acostuman a montar en Estados Unidos, onde co conto das primarias as campañas presidenciais duran case dous anos. Pois viva logo a democracia!

2 Comentarios a “A política interesa”

  1. greenhouses

    Surprise this kind of guide is definitely outstanding it truly helped me and even my family, thanks a lot!

  2. pond supplies

    Where by maybe you have discovered the source meant for this valuable post? Great reading I have subscribed for your blog feed.