Enquisas

Reconfórtame ler que na última enquisa da Fape sobre a situación da prensa en España a maioría dos entrevistados admitan que non lles importaría ter un fillo xornalista. E iso que segundo outro estudo do CIS somos, xunto cos militares ou os avogados, os profesionais peor valorados polos cidadáns. E reconforta porque resulta cada vez máis difícil facer entender á audiencia que o profesional é un mero transmisor das inquietudes, anhelos e desgrazas dos demais, incapaz de abstraerse á realidade que lle rodea como para ser completamente obxectivo, unha condición que se nos supón sen advertir que é a sociedade a que pide cada vez máis información e opinión á carta. Alguén me preguntaba fai días por que non había medios de comunicación completamente independentes. E eu respondíalle, pois porque nunha sociedade desenvolvida non son necesarios, xa que de entre a avalancha de noticias que recibimos por diferentes canles debemos de ser capaces de seleccionar aquilo que nos resultará máis enriquedor. Por iso, como lectores ou espectadores críticos, o que temos é que reclamar a verdade, pero non só datos obxectivos e descafeinados.
Iso si, a min o que non me importaría que fose o meu fillo é controlador de Aena.

Tags: , , ,

3 Comentarios a “Enquisas”

  1. Lang Brais

    Thanks for expressing your ideas. A very important factor is that pupils have a choice between federal student loan along with a private education loan where it’s easier to decide on student loan online debt consolidation than through the federal student loan.

  2. Art Vautour

    Thanks for the suggestions you have shared here. Moreover, I believe there are several factors that keep your car insurance premium all the way down. One is, to take into account buying cars that are within the good report on car insurance companies. Cars that happen to be expensive are usually more at risk of being snatched. Aside from that insurance policies are also in accordance with the value of your car, so the higher in price it is, then higher this premium you have to pay.

  3. psp games list

    Hey there, May I grab the picture and usage that on my own weblog?