Xustiza

Maxistrados e traballadores da Xustiza cruzáronse de brazos en protesta polo tirón de orellas do poder político á actuación desafortunada dun xuíz e a secretaria da súa sala, que permitiron deixar en liberdade ao presunto asasino da nena onubense Mari Luz Cortés. Acusan a un dos poderes do Estado de inxerencia no outro e xustifican o erro por unha elevada carga de traballo, polo que reclaman máis medios materiais e humanos.
Nesta historia de xuíces contra políticos o cidadán é mero observador, aínda que resulta paradoxal que quen está afeito a penar os erros dos demais, ás veces con sentenzas exemplares, se nege a asumir unha sanción máis ben liviá e que calquera xurado popular avalaría.
Outra cousa é que a Xustiza en España necesite dun redeseño, cunha mellor repartición do traballo entre xulgados e unha maior especialización. Pero iso non quita de que o labor dos traballadores e xuíces, aínda que peque de lenta por culpa do sistema, deba exercerse con rigor e profesionalidade. Imaxinan vostedes que os xornalistas xustificasen os seus erros na información pola urxencia á hora de emitir ou publicar noticias. Pois ninguén o admitiría e, chegado o caso, ata un xuíz podería condenar esta actitude. Claro que o chamado cuarto poder nada ten que ver cos tres oficiais.

5 Comentarios a “Xustiza”

 1. Desahucio

  Un desahucio en todo el territorio nacional,a los tres meses estas en la calle como hay Dios.Es cuestion de prioridades.

 2. Elliot Vaquerano

  Thanks for revealing your ideas. Another thing is that individuals have a selection between federal student loan and also a private student loan where it truly is easier to choose student loan consolidation than over the federal student loan.

 3. greenhouses

  Where perhaps you have discovered the source for the purpose of this write-up? Amazing studying I’ve subscribed for your blog feed.

 4. skid

  A number of special features just lately seen on the Facebook login display include language customization; create an enterprise web page and cell updates.

 5. Pedicab

  Quite fascinating go through. Unsure I agree with almost everything nonetheless it will give me some thing to think about. I will check out back and see in the event you have any updates afterwards.