A Policía da Policía

Voltou a darlle unha pinga de humor á actualidade municipal o nacionalista Xosé Anxo Lage, un clásico xa do clube da comedia no que se está a convertir este mandato no Concello, ao propoñer a creación dunha Comisión Local de Investigación (CLI, non confundir con CNI nin CSI) para que resolva o conflicto entre o goberno e a Policía Local pero dun xeito similar aos servicios de asuntos internos que adoitan ter os departamentos policiais estadounidenses. A min a proposta recórdame á archicitada frase de Napoleón na que dicía que cando queiramos que un asunto se retrase eternamente ó mellor e nomear unha comisión; eso si, de facelo en Lugo habería que darlle un atúo lucensista. Por exemplo, estaría ben dotala de sede, con laboratorio para facer probas de ADN e maletíns e roupa de deseño para os integrantes. Pode que ata podería haber un programa específico de televisión no que nos adiantasen novedades sobre as súas investigacións. Bromas aparte, o que semella preocupar máis aos políticos deste conflicto é que se estean a perder cartos na recadación por multas, aínda que tampouco se restan os soldos dos 16 axentes interinos que foron despedidos. Nas miñas contas saeme ata superávit. Eso si, a cidade conta agora con menos vixiancia, e iso si que lle pode pasar factura a alguén.

Comments are closed.